Política de privacitat i cookies

Per accedir i/o navegar per la web d’Efhys no es necessari donar cap tipus de dada. El caràcter obligatori de la resposta a les preguntes que es plantegen, o de les dades que se sol·liciten a través de la web, s’indica mitjançant  la incorporació  d’ un asterisc (*) a continuació de la pregunta o camp del formulari. En caso de no proporcionar-se les dades sol·licitades  no serà possible prestar el servei sol·licitat.

A Efhys tractem l’informació registrada de conformitat amb les següents finalitats

Clients: los dades proporcionades al registrar-se com usuari, les recopilades por qualsevol dels medis o canals de contacte identificats a la web (inclosos, els xats o les trucades telefòniques),  s’utilitzen  amb  la finalitat de gestionar el compte i serveis contractats per l’ usuari, tant a nivell tècnic como a nivell comptable, fiscal y administratiu, i/o per notificar incidències o qualsevol informació d’ interès sobre els seus serveis. amb tal fi i en compliment de la normativa fiscal i de protecció de dades, es comproven los dades de facturació facilitades pels usuaris, consultant el servei de qualitat  de dades de l’administració tributaria, i es rectificaran aquelles dades que siguin inexactes. La base legitimadora del tractament es la prestació del servei o execució del contracte.

Promocions: Ephys utilitza les dades de contacte proporcionats pels usuaris per enviar-les, per medis electrònics o no, la informació sobre les millores que va implementant als serveis que els clients han contractat, y per mantenir-los informats de les novetats que considera que puguin ser del seu interès (ofertes i promocions). Efhys es  contraria a la pràctica del spamming: l’ usuari es qui a de decidir –i autoritzar si vol  rebre o no aquest tipus de comunicacions,  al registrar-se com usuari i,  acceptant la present Política, o  al sol·licitar informació de aquest tipus per qualsevol dels mitjans  de contacte previstos en la web. La base legitimadora del tractament es el consentiment, i l’ interès legítim.

Dades de tràfic i localització: Efhys conserva les dades generades al marc de la prestació dels serveis de comunicacions electròniques, a disposició de les autoritats competents, de conformitat amb la llei 25/2007, de 18 d’octubre. Aquestes dades  no s’ utilitzaran per fer promocions comercials. La base legitimadora del tractament es el compliment de una obligació legal.

Abús: les dades proporcionades al reportar una denuncia s’utilitzen amb la finalitat de analitzar el cas, proporcionar la corresponent resposta i acreditar el compliment de las obligacions associades a la seva gestió, i per la defensa en potencials reclamacions. La base legitimadora del tractament és el consentiment.

Contacte: les dades rebudes per qualsevol dels medis i/o canals de contacte indicats a la  web s’ utilitzen amb la finalitat de gestionar les sol·licituds o incidències comunicades pels interessats. Las trucades poden ser gravades amb la finalitat de millorar la qualitat dels serveis i per motius de Seguretat per acreditar les instruccions rebudes o l’informació proporcionada. La base legitimadora del tractament és l’interès legítim de Efhys en atendre i gestionar las peticiones rebudes.

Blog: les dades proporcionades son tractades amb la finalitat de gestionar els comentaris enviats. Al enviar un comentari, l’ interessat està autoritzant la publicació del seu nom i també del seu  ‘avatar’  al deixar el comentari.

Publicacions automatitzades en xarxes socials: Els usuaris que utilitzin el servei de publicació automatitzada en xarxes socials han de proporcionar les seves  claus d’accés (nom d’ usuari/direcció de correu electrònic i contrasenya) a les xarxes. Aquestes claus s’ utilitzen amb l’exclusiva finalitat de publicar en nom dels usuaris els continguts que aquets proporcionen. Dits continguts hauran de respectar tant la legislació vigent com les condicions d’ us de les pròpies xarxes socials. La base legitimadora del tractament es la prestació de un servei.

Activitats promocionals en xarxes socials: les dades dels participants en las accions promocionals a través de xarxes socials, son tractats amb l’exclusiva finalitat de desenvolupar  l’activitat promocional, sortejos o concursos corresponents, així com l’ entrega del corresponent premi, en el seu cas. La base legitimadora del tractament és el consentiment.

Seguretat: es conserven registres d’ auditories dels sistemes d’ informació i xarxes de Efhys, per mantenir la seguretat de les xarxes, la infraestructura tècnica i els serveis, i detectar o impedir la utilització abusiva o fraudulenta dels serveis web. La base legitimadora del tractament és  l’ interès legítim d’ Efhys.

Exercici dels drets pels interessats: les dades proporcionades s’utilitzen amb la finalitat d’ atendre i donar resposta  als interessats que exercitin els seus drets conforme a la normativa sobre protecció de dades. La base legitimadora del tractament es el compliment de les obligacions legals i les dades és conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la que és recavaren i per determinar les possibles responsabilitats que és poguessin derivar de la  finalitat y del tractament de les dades.

Notificacions sobre protecció de dades: les dades proporcionades s’ utilitzen amb la finalitat de gestionar els incidents i notificacions relacionats amb la seguretat de conformitat amb la normativa sobre protecció de dades. La base legitimadora del tractament és el compliment d’una obligació legal i les dades es conservaran  durant el temps necessari para complir amb la finalitat per la que és recavaren i per determinar les possibles responsabilitats que és poguessin derivar d’aquesta  finalitat i del tractament de les dades.

Afiliats: les dades s’utilitzen amb la finalitat de formalització, desenvolupament i execució del Programa d’ Afiliats. La base legitimadora es que el tractament es necessari per l’ execució de la relació contractual que existeix entre les parts.

Efhys utilitza cookies anònimes i no proporciona referències que donin la possibilitat de deduir dades personals de les  persones que hagin visitat la web. Les úniques cookies no anónimes, es a dir , que permetin la identificació del usuari, son aquelles que l’ usuari voluntàriament activa al accedir a l’ “Área Client” de la  web (‘recordar_hash’, ‘recordar_usuari’) o al accedir al xat online si s’ha iniciat  sessió per la web (‘islprontoemail’, ‘islprontologin’). Aquestes cookies poden emmagatzemar a l’ equip de l’ usuari: el nom de usuari o correu electrònic, un hash del nom de l’usuari i la seva contrasenya o login, durant quinze dies amb la finalitat de facilitar l’ accés a les àrees restringides a l’usuari sense necessitat d’introduir manualment les claus d’ accés cada cop, i durant un any per identificar las sol·licituds de l’ usuari a través del xat online.

Efhys només tractarà les dades personals dels interessats de conformitat amb las finalitats descrites en aquesta Política i en les Condicions Generals de Contractació dels serveis contractats en cada cas. Els interessats son informats del tractament de les seves dades en els terminis anteriorment indicats mitjançant l’ acceptació de la  Política de Privacitat al registrar-se com usuari, o al contractar un servei específic que exigeixi aquest tractament de conformitat amb les Condicions Generals de Contractació del servei que correspongui.

Els usuaris s’abstindran de proporcionar dades de caràcter personal d’altres interessats, a no ser  que disposin d’una autorització, segons la qual aquests  interessats hauran sigut prèvia i degudament informats sobre el contingut de la present Política de Privacitat

Els comptes d’usuari creades incomplint qualsevol prohibició prevista en aquesta Política de Privacitat, en las Condiciones de accés i us de la web o en las Condicions Generals de Contractació seran  donades de baixa amb caràcter immediat, a no ser que hagin de conservar-se degudament bloquejada per el exercici o la defensa de reclamacions.